background

Elementlerin Alüminyum Üzerine Etkisi

Anasayfa Elementlerin Alüminyum Üzerine Etkisi


Alüminyum alaşımlarının üretim yolları dikkate alındığında döküm ve işlem olarak iki ana alt grupta incelenebilir. Plastik deformasyonla şekil verilen alaşımlar döküm alaşımlara göre baya farklı kompozisyondan ve mikro yapıdan oluşmaktadır. Ana grubu da ısıl işlem yapabilen ve yapamayan olarak iki alt grupta inceleyebiliriz.

Isıl işlem yapılabilen alaşımlarda, yaşlandırma ile dayanım artışı sağlanabilirken, ısıl işlem yapılamayan alaşımlar ise katı eriyik, pekleşme, dağılım mukavemetlenmesi ile mukavemetlendirilir.

Döküm Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al –Yaşlandırılamaz.
2xxx Al-Cu alaşımları –Yaşlandırılabilir.
3xxx Al-Si-Cu veya Al-Mg-Si alaşımları–Biraz yaşlandırılabilir.
4xxx Al-Si alaşımları –Yaşlandırılamaz.
5xxx Al-Mg alaşımları –Yaşlandırılamaz.
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları –Yaşlandırılabilir.
8xxx Al-Sn alaşımları –Yaşlandırılabilir.

İşlem Alüminyum Alaşımları:
1xxx Ticari saflıkta Al (>%99Al) –Yaşlandırılamaz.
2xxx Al-Cu alaşımları –Yaşlandırılabilir.
3xxx Al-Mn alaşımları –Yaşlandırılamaz.
4xxx Al- Si alaşımları –Eğer magnezyum varsa yaşlandırılabilir.
5xxx Al-Mg alaşımları –Yaşlandırılamaz.
6xxx Al-Mg-Si alaşımları –Yaşlandırılabilir.
7xxx Al-Mg-Zn alaşımları –Yaşlandırılabilir.

Döküm Alüminyum Alaşımlarının Kompozisyonları:

Döküm ve dövme alaşımları kompozisyonu birbirinden farklıdır. Döküm alaşımlarının dayanım, esneklik ve korozyon direnci farklıdır. Aynı zamanda akıcılık ve dökülme gibi özellikleri de vardır.

Döküm alüminyum alaşımlarında % 0;3-1,0 magnezyum ilavesi çökelti sertleşmesine bağlı dayanım artışı sağlar.
Bakır, bazı döküm alüminyum alaşımlarında % 1- 4 oranlarda bulunur. Özellikle yüksek sıcaklıklarda dayanım artışı sağlamaktadır.

Isıl İşlem Uygulanamayan İşlem Alüminyum Alaşımları:

1xxx Serisi Alaşımlar:
Bu alaşımlar minimum %99,0 alüminyum, empürite olarak da silisyum ve demir içerirler.

3xxx Serisi Alaşımlar:
Bu serinin en önemli alaşımı 3003 tür. Bu alaşım 1100 alaşımına %1,25 mangan ilavesi ile oluşturulur.

2xxx Serisi Alaşımlar:

Bu seri alaşımlarının birçoğuna bakırın yanında magnezyum ve düşük miktarlarda diğer elementler eklenmektedir.

5xxx Serisi Alaşımlar:

Bu serinin ana alaşım elementi olan magnezyum katı eriyik mukavemetlenmesi sağlar ve miktarı %5 e kadar çıkabilir.

Isıl İşlem Uygulanabilen İşlem Alüminyum Alaşımları:

6xxx Serisi Alaşımları:
Mg2Si intermetalik bileşikleri, çökelti sertleştirilmesi ile dayanım artışı sağlamaktadır.

7xxx Serisi Alaşımlar:
Temel çökeltiler MgZn2 intermetalik bileşiğinden oluşmaktadır.